Tjenester

Kristiansund Base er en havneterminal som er tilrettelagt for håndtering av stykkgods, bulk, prosjektlaster, tungløft og avfallshåndtering. Terminalen tilbyr bl.a. inne- og utelagringer og end-to-end logistics.

Logistikkløsninger

Vi leverer tjenester som pakking, merking og forsendelse, transport og løft på basen, lasting og lossing av fartøy, rørlagring og inspeksjon, inne- og utelager, spedisjon, fortolling og logistikk.

Utleie personell

Sammen med vår eier, Asco Norge AS, tilbyr vi utleie av personell til våre kunder. Vi har et team av dyktige og erfarne mennesker som gir deg kompetansen som behøves for å styrke din organisasjon. Vi drifter Transocean og AKOFS sitt lager i Kristiansund og har inngående kunnskap om logistikk og transport mot operatører, kunder og leverandører i olje og gassnæringen.

Utstyr og kapasitet

Kristiansund Base har tilgang til store fremtidige områder etter behov. Det gjelder både areal, eventuelle bygninger og kailøsninger.

Vi har moderne løfteutstyr for å besørge presis, effektiv og sikker håndtering av last.

Varelager

Kristiansund Base har isolerte og uisolerte haller. Vi har ledige arealer og kan lett oppføre nye bygninger. Slik kan vi raskt utvide vår kapasitet for å dekke dine behov.

Skreddersydde logistikkløsninger

Kristiansund Base har ukentlige anløp til og fra kontinentet. Sammen med North Sea Container Line (NCL) sitt nettverk og flåte med containerskip, har vi svært kort fremføringstid til de største havene i Europa.

Vil du vite mer?
Ta kontakt med oss eller se ncl.no for rutetabell.

Geir Rugset

Logistikkoordinator / HMSSK-leder

+47 71 51 77 20
+47 909 38 303