Klart vi kan!

offshorelogistikk
Sammen med vår eier, ASCO Norge, er vi en totalleverandør av logistikk og supply chain management. Vi har lang erfaring med å hjelpe våre kunder med å nå sine mål om trygge operasjoner, økt forutsigbarhet i sine leveranser og effektivisering i alle ledd. Klart vi kan!
God beliggenhet
Kristiansund Base har en svært god beliggenhet med nærhet til Kristiansund og Molde. Skipsleia går like utenfor, noe som gir kort ledetid. Med gode kai- og lagerfasiliteter er vi et attraktivt alternativ i Midt-Norge.
Konkurransedyktige priser
Som en liten og effektiv organisasjon med god logistikk, kan vi tilby konkurransedyktige priser på alle våre tjenester.

Forsyning og logistikk

Kristiansund Base har store uteområder egnet til de fleste formål. I tillegg har vi isolerte og uisolerte varelager. Sammen med deg som kunde og lokale underleverandører finner vi gode løsninger.

Bli prioritert!

Hos Kristiansund Base kjører vi kun én boreoperasjon om gangen. For deg som kunde betyr det at vi er 100% dedikert til deg og dine behov. 

Vår samlokalisering og tette samarbeid med SARs behandlingsanlegg for boreavfall bidrar til enkel og effektiv logistikk.

Varelager

Kristiansund Base har isolerte og uisolerte haller. Vi har ledige arealer og kan lett oppføre nye bygninger. Slik kan vi raskt utvide vår kapasitet for å dekke dine behov.

Rørlager og Inspeksjonshall

Kristiansund Base tilbyr rørlagring og rørhåndtering. Vår inspeksjonshall for rør kan leies på dagbasis eller langtidsleie.

Utleie personell

Sammen med vår eier, Asco Norge AS, tilbyr vi utleie av personell til våre kunder. Vi har et team av dyktige og erfarne mennesker som gir deg kompetansen som behøves for å styrke din organisasjon. Vi drifter Transocean og AKOFS sitt lager i Kristiansund og har inngående kunnskap om logistikk og transport mot operatører, kunder og leverandører i olje og gassnæringen.

Boreavfall

Vi er samlokalisert med SAR Treatment på Averøy. Dette gir en meget effektiv håndtering av kaks, slop og tankvask.

God beliggenhet

Kristiansund Base har en svært god beliggenhet med nærhet til Kristiansund og Molde. Skipsleia går like utenfor, noe som gir kort ledetid. Med gode kai- og lagerfasiliteter er vi et attraktivt alternativ i Midt-Norge.

Utstyr og kapasitet

Kristiansund Base har tilgang til store fremtidige områder etter behov. Det gjelder både areal, eventuelle bygninger og kailøsninger.

Vi har moderne løfteutstyr for å besørge presis, effektiv og sikker håndtering av last.

Etablering i næringsparken

Vi er en effektiv organisasjon som, sammen med ASCO Norge, kan tilby innovative logistikkløsninger til konkurransedyktig priser.

Vibeke Weiseth

Daglig leder

+47 476 06 897